Rimuovere la pubblicità? Diventa adesso Premium!

Utilizziamo cookies per personalizzare contenuti e inserzioni e per analizzare gli accessi ai nostri siti web. Condividiamo inoltre informazioni sui nostri siti web con i nostri partner per email, pubblicità e analisi. Visualizza i dettagli

Martin Sk


Free Membro
[fc-user:614719]

Su di me

-----------------------------------------------------
..::°:::.:::::°:::::::...
°::::::.::°:::::::.:°:::::°°
°°::::::: :::::::°:.:::::°
...... ......... :::::: °:::::::: ... ..........
°°°°° °°°°° °°°°°°°::.:::..::°:::::° ° °°°°°°°°°°°°°
.......°:::::.:::°°........
-----------------------------------------------------
-----------F-A-R-B-R-A-U-S-C-H-------------
-----------------------------------------------------
_.._  _.._ _.._ .  _
_,aý""^^""ýa._  _.aý""^^""ýa,_ _.aý""^^""ý$, "P
.. " ..... "7aa7" ........ "a7" ........ 7$ P _.._
.:  :$K: $: `$Paý""^^""ýa._
:  11 1 " : "7a
: 7,_ ,' ,_, _, ', _  : :$.
`""aaaýý' Pý" 'ýýaaa""` 'ýýaaa""`  : 1:
. aa ÉÉ &
: _.,ÉP"ÎÎP"ý7a_,ÉP"ÎÎ ýý ,ÉP"ÎÎ ,aP"ÎÎ ÎÎ"Pa, 7$$
: 7ÎÎ ÎÎ ÎÎ'ÎÎ ÎÎ ÎÎ ÎÎ ÎÎ ÎÎ ÎÎ ÎÎ ÎÎ :$$ ,a
.:.. ÎÎ ÎÎ ÎÎ ÎÎ ÎÎ ÎÎ ÎÎ ÎÎ ÎÎ,,ÎÎ ÎÎ ÎÎ $$,$P"
.:............:._.:..... ÎÎ ÎÎ ÎÎ ý@·,ÎÎaÎÎ È@·,ÎÎ ý$a,_a ÎÎ ÎÎ $$$ý
ÎÎ $$P
ÎÎ $$'
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------

Commenti 4

  • 0 1
  • 0 130
Ricevuti / Dato

Abilitá